Elektros skydų montavimas ir surinkimas

   Labai svarbi elektros instaliacijos dalis yra elektros paskirstymo skydo suplanavimas, jis yra pagrindinis mazgas elektros instaliacijoje, kuris saugo elektros instaliaciją nuo gedimų, namus – nuo gaisro, žmones –  nuo elektros smūgio pavojaus. 

  Atliekame elektros skydų surinkimą, montavimą ir pajungimą. Skirstomasis skydelis parenkamas pagal elektros jungiamųjų kabelių ir prietaisų kiekius, bei numatytų prietaisų galingumus. Rekomenduojama palikti rezervinės vietos, jei ateityje atsirastų naujų prietaisų.

  Jeigu namuose numatyta galinga įranga, jai turi būti parinktas atitinkamos galios kabelis. Kuo galingesnis įrenginys, tuo didesnio kabelio gyslų skerspjūvio reikia. Įrangos, kurios galia didesnė nei  3 kW, skirstomajame skydelyje turi būti sumontuotas atskiras, tik šiam prietaisui skirtas, automatinis jungiklis.

Scroll to Top